Andre beitemarksopp                                       Home

 

DSC_6800.JPG

Grå narremusserong (Porpoloma metapodium)                                                                                         ©Per Fadnes

 

 

I tillegg til hovedgruppene som er omtalt tidligere finnes det en rekke andre soppgrupper som vokser i beitemark. En del arter stiller små krav til voksested og noen foretrekker godt gjødslete områder. Flere vokser direkte på møkk fra dyr. Disse er ikke omtalt i dette arbeidet. Andre er mer krevende og stiller de samme krav til jordforhold og beiting som vokssopper og andre mer krevende grupper.

 

Narremusseronger (Pseudotricholoma)

Dette er store og til dels kjøttfulle sopper som kan minne om musserongene. Det er beskrevet tre arter i denne slekten (Vesterholt ), men det er foreløpig kun en art som er funnet i Norge. Det er grå narremusserong som er vist på bildet over.

 

Grynmusseronger (Dermoloma)

Disse har visse likhetstrekk med narremusseronger, men er gjerne noe mindre og ikke så kjøttfulle. De har likevel et visst musserongpreg.  Det er beskrevet tre arter i denne slekten og alle er funnet i Norge (Vesterholt).

 

Narrevokssopp (Camarophyllopsis, Hodophilus)

Narrevokssoppene hører i dag systematisk inn under køllesoppene (Clavariaceae)men kan gjerne forveksles med vokssoppene (Hygrocybe s.l.), men har ikke like voksaktige skiver som disse. De er og relativt små sopper. Det er beskrevet fem forskjellige arter og alle disse er funnet i Norge (Boertman 2012). Mange av dem er sjeldne og de vokser ofte på beitemarker med mange andre sjeldne og rødlistede sopp.

 

Skivekøllesopp (Lamelloclavaria)

Slekten Lamelloclavaria hører også systematisk inn under køllesoppene (Clavariaceae) men minner mer om en vokssopp. Den ble først beskrevet i 2016 (Birkbak et. al 2016) og kun en art i denne slekten er funnet i Norge og består bare av to funn.

 

Hettesopp (Mycena)

Dette er en stor og variert gruppe med til dels små og lite kjøttfulle arter (Emmet m.fl. ). De har svært ulik økologi, men noen av dem er vanlige i ugjødslete beitemarker.

 

Referanser:

Birkebak JM, Adamčík S, Looney BP, & Matheny PB. 2016. Multilocus           

              phylogenetic reconstruction of the Clavariaceae (Agaricales) reveals               polyphyly of agaricoid members. Mycologia, 108(5), 860–868.                  

Emmet, EE, Aronsen, A, Læssøe, T, Elborne, SE. 2012. Mycena. In Nordic

Macromycetes. S. 407

Vesterholt, J. 2012. Dermoloma. In Nordic Macromycetes s. 464

Vesterholt, J. 2012. Porpoloma. In Nordic Macromycetes. S. 487