Andre soppgrupper

i beitemark

Camarophyllopsis

 

 

 

Gulbrun narrevokssopp
C. schulzeri

 

 

Hodophilus

 

 

 

 

Stank narrevokssopp
H. foetens

 

 

 

Lamelloclavaria      
  Skivekøllesopp
L. petersenii
     

Dermoloma

 

 

 

 

Grå grynmusserong
D. cuneifolium

 

 

 

Pseudotricholoma

 

 

 

 

Grå narremusserong
P. metapodium