Bitter vokssopp                             Billedgalleri               Hjem

(Hygrocybe mucronella) (Fr.) P. Karst.

 

DSC_5670 H

                                                                                                                                                ©Per Fadnes

 

Bitter vokssopp er en liten rød til oransje vokssopp med bitter smak. Smaken er imidlertid ikke noe godt kjennetegn. Både hatt og stilk er først våt-slimet men blir etter hvert tørr.

 

 

 

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Opp til 35mm. Rød seinere mer orange. Først klokke-formet, etter hvert utbredt. Som ung slimet men blir fort tørr

Smalt tilvokste, noen ganger svakt nedløpende.

Orangefarget ofte med lys egg.

Tynn, opp til 40mm lang, buktet. Som hatt først slimet, siden tørr.

Kan være lik mange andre små røde-oransje vokssopper. Bitter smak skal være karakteristisk, men er ikke alltid tydelig. Mikroskopisk kan den skilles på de sterkt innsnørte sporene.

 

Økologi/Indikatorverdi: Bittervokssopp er en relativt sjelden vokssopp. Indikatorverdi ukjent. Ser ut til å trives i litt rike beitemarker.

 

Funnperiode i Norge: Fra midten av august til midten av desember med tyngdepunkt i september

 

Rødlistekarakter: NT - nær truet

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

Ikke listet

NT - nær truet

Ikke listet

                              

Utbredelseskart

 

Referanse:

David Boertmann.2010, The genus Hygrocybe, 2nd revised edition. Fungi of

Northern Europe vol. 1 Svampetryk, Danmark.