Blektuppet småkøllesopp                   Billedgalleri          Hjem 

(Clavulinopsis luteoalba) (Rea) Corner

 

 

                                                                 ©Per Fadnes

 

Blektuppet småkøllesopp er en relativt vanlig køllesopp i beitemarker. Den har normalt ugreinete syliderformete til noe flattrykte fruktlegmer på opptil 7 cm lengde og 2-3 mm brei. Den kan ha en blekere tupp, men dette er ikke et godt kjennetegn. Makroskopisk er den lik gul småkøllesopp (C. helveola) men er ofte mer orange på farge. Blektuppet småkøllesopp har og ellipsoide glatte sporer, opptil 8µm, mens den andre har piggete sporer.

 

Økologi

Blektuppet småkøllesopp er relativt vanlig i beitemarker og har liten indikatorverdi.

 

Funnperiode i Norge: Fra begynnelsen av august til begynnelsen av november med hovedvekt i september oktober.

 

 

Rødlistekarakter:  Ikke rødlistet

 

 

Utbredelseskart

 

 

Referanser.

Knudsen, H. & Shiryaev, AG. 2012. Clavulinopsis. I Knudsen, H. &

Vesterholt, J. (red) Funga Nordica.  Agaricoid, boletoid, clavarioid,

cyphelloid and gastroid genera. NordsvampCopenhagen. s. 247