Brun engvokssopp                          Billedgalleri             Hjem            

(Cuphophyllus colemannianus) (A. Bloxam) Bon

(Hygrocybe colemanniana) (A. Bloxam) P.D. Orton & Watling

 

DSC_0259 H

                                                ©Per Fadnes

 

Brun engvokssopp er en middels stor vokssopp med nedløpende skiver, gråbrun hatt og lysere skiver og stilk

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Middels kraftig, opp til 50mm Klebrig til fettet, Lyse til mørkere brune nyanser.

Klokkeformet, først nedbøyd siden mer eller mindre oppbøyd hattekant. Ofte med sentral pukkel

Langt nedløp-ende ofte sterkt tverråret.

Lysere enn hatt, men tydelig brunt skjær

Opp til 50mm

Sylinderformet eller tilspisset

Tørr, fibret.

Hvitlig, ofte silkeskinnende.

Hvitt løstsittende overtrekk.

Brune varianter av krittvokssopp.

Engvokssopp men den blir større og har mer oragebrune farger.

 

 

Økologi/Indikatorverdi: Brun engvokssopp er en ganske sjelden vokssopp som vokser i beitemark sammen med mange andre sjeldne beitemarksopp ofte på så kalte ”hot spots”. Soppen er en god indikator for gamle kalkrike beitemarker og den vokser ofte på strandenger.

 

Funnperiode i Norge: Fra midten av august til midten av november med tyngdepunkt i september-oktober.

 

 

Rødlistekarakter: VU - sårbar

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

NT – nær truet

VU – sårbar

VU - sårbar

 

 

Utbredelseskart

 

Referanse:

David Boertmann.2010, The genus Hygrocybe, 2nd revised edition. Fungi of

Northern Europe vol. 1 Svampetryk, Danmark.