Brunfnokket vokssopp              Billedgalleri                Hjem

(Hygrocybe helobia) (Arnolds) Bon

 

 

 

Brunfnokket vokssopp er en relativt liten klart rød vokssopp med tørr hatt med tydelige lyse fnokker.

 

Brunfnokket vokssopp hører til underslekt Hygrocybe. Denne gruppen kjennetegnes med regulære tramaceller, som betyr at cellene i skivene har en størrelse på 200-1000 µm eller mer. Dette er et godt mikroskopisk kjennetegn som skiller brunfnokket vokssopp fra andre lignende vokssopper, f.eks. liten mønjevokssopp.

 

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Opp til 20mm, tydelig rød, tørr avflatet med lyse skjell.

Skivene tilvokste, noe nedløpende, lyse gulige men skinner i orange til rødt. Skal lukte av hvitløk, men dette er ikke tydelig.

Stilk opp til 40mm, rød-orange, tørr med antydning til silkeglans.

Kan forveksles med liten mønje-vokssopp, men den er mer gul og kommer ofte seinere.

 

 

 

Økologi/Indikatorverdi. Den er ganske vanlig i beitemarker og er ofte en av de tidlige vokssoppene som kommer om høsten. Den er funnet både på rike og fattige lokaliteter og har sannsynligvis begrenset indikatorverdi.

 

Funnperiode i Norge: Fra begynnelsen av juli til begynnelsen av oktober med tyngdepunkt i august-september.

 

 

Rødlistekarakter: Ikke rødlistet

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

Ikke listet

NT – nær truet

Ikke listet

 

Utbredelseskart

 

Referanse:

David Boertmann.2010, The genus Hygrocybe, 2nd revised edition. Fungi of

Northern Europe vol. 1 Svampetryk, Danmark.