Torvkøllesopp           Billedgalleri     Hjem

(Clavaria argillacea)Pers.: Fr. var. argillacea                                     

 

                                                                                              ©Per Fadnes

 

Torvkøllesopp er tydelig kølleformet og vokser oftest noen få sammen i små gruppe. Stråfarget til gulig opptil 80mm lang.

Sporene 9-13x4,5-5,5µm

 

Økologi

Torvkøllesopp kan vokse i ulike habitat fra barskog til lyngheier, myr og torvjord.

Denne er funnet i fuktige moserike myrområder i beitemark, men er svært uregelmessig forekommende og kun funnet en gang i løpet av 15 år.


Funnperiode i Norge: Funnet fra midten av juli til midten av november med hovedtyngde i august

 

 

Rødlistekarakter:  Ikke listet

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

 Ikke listet

Ikke listet

Ikke listet

 

 

Utbredelseskart      

 

 

Referanser

Knudsen, H. & Shiryaev, AG. Kautmanova, I. 2012. Clavaria. I Knudsen,

          H. & Vesterholt, J. (red) Funga Nordica.  Agaricoid, boletoid, clavarioid,

cyphelloid and gastroid genera. Nordsvamp – Copenhagen. s. 244

 

Roberts, P. 2008. Yellow Clavaria species in the British Islae. Field Mycology 9(4)

        p. 142-144