Isabellakøllesopp

(Clavaria tenuipes)Berk. & Broome                                              Hjem

 

                                                                                  ©Per Fadnes

 

Isabellakøllesopp er tydelig kølleformet og vokser oftest noen få sammen. Stilken er ofte tydelig adskilt fra selve køllen og er langt smalere. Den er lys grå på farge og blir etter hvert mer kremfarget og hul når den er eldre.

 

Økologi

Isabellakøllsopp er bare funnet noen få steder i Norge, både i beitemark og på brent mark. Den var i forrige rødliste listet som nær truet men er i dag kommet i kategorien datamangel fordi en vet for lite om soppen. Dette kan og være et kompleks av flere arter, men dette må utredes nærmere. Både økologi og indikatorverdi er derfor lite kjent, men det er helt tydelig at den er svært sjelden.

 

 

Rødlistekarakter: DD – datamangel

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

 Ikke listet

Ikke listet

Ikke listet

 

 

Norsk soppdatabase                                  Utbredelseskart      

 

 

Referanser

Knudsen, H. & Shiryaev, AG. Kautmanova, I. 2012. Clavaria. I Knudsen,

          H. & Vesterholt, J. (red) Funga Nordica.  Agaricoid, boletoid, clavarioid,

cyphelloid and gastroid genera. Nordsvamp – Copenhagen. s. 244