Brunsvart køllesopp           Billedgalleri        Hjem

(Clavaria atrofusca) Velen

 

                                                  

 ©Per Fadnes

 

Clavaria atrofusca  har svarte til blåsvarte fruktlegemer som er svært variable i form og kan noen ganger forveksles med jordtunger. De er smalt sylinderformet og 2-4 cm lange.

Sporene er piggete og ca. 6 -8.5 x3.5-5 µm. Den kan forveksles med C. asperulospora som og har piggete sporer, men disse er mindre.

 

Økologi

Den vokser i beitemark men er kun funnet noen få plasser i landet og kunnskapsgrunnlaget om arten er mangelfull. Den er mest sannsynlig meget sjelden, men kan være oversett da den kan være vanskelig å oppdage.

I 2019 ble den funnet på Nautøya på Stord som er eneste funn på Vestlandet.

 

 

Rødlistekarakter: EN - sterkt truet

 

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

Ikke listet

Ikke listet

CR – kritisk truet

 

 

Utbredelseskart

 

Referanser

Knudsen, H. & Shiryaev, AG. Kautmanova, I. 2012. Clavaria. I Knudsen,

          H. & Vesterholt, J. (red) Funga Nordica.  Agaricoid, boletoid, clavarioid,

cyphelloid and gastroid genera. Nordsvamp – Copenhagen. s. 244