Dynejordtunge                                Billedgalleri                   Hjem                                                

(Geoglossum cookeanum) Nannf.

 

DSC_2883

         ©Per Fadnes

 

Dynejordtunge har store kraftige svarte fruktlegemer som ofte er kraftig foldet.

Denne jordtungen vokser ofte på kalkrik sandholdig jord, gjerne på sanddyner og er derfor mest vanlig ut mot kysten.

Mikroskopisk kan den forveksles med sumpjordtunge, trolljordtunge og myrjordtunge, men voksestedet er forskjellig. Dynejordtunge har tidlig modne brune sporer (60-80 µm) med sju tverrvegger og brunlige parafyser med tønneformete tydelig avgrensete celler.

 

Økologi/Indikatorverdi: Dynejordtunge er relativt sjelden og siden den foretrekker et sandholdig substrat er den mest vanlig ytterst mot kysten og i Norge er den tydelig kystbundet.

 

 

Rødlistekarakter: NT – nær truet

 

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

Ikke listet

NT - nær truet

Ikke listet

 

 

Utbredelseskart

 S

 

Referanser:        

Fadnes P. 2011. Jordtunger (Geoglossaceae) i Sunnhordland, Vest-Norge –

økologiske observasjoner og oversikt over nyfunn og utbredelse.

Agarica, vol 30, 47-62.

Læssøe T, Elborne SA, 1984. De danske jordtunger. Svampe 9, 9-22.

Ohenoja Esteri. 2000. Geoglossacea. I Nordic Macromycetes Vol 1,

Nordsvamp-Copenhagen.  s. 177-183

Olsen Sigurd. 1986. Jordtunger i Norge, Vol 7 (14), 120- 168.