Blårandrødspore                      Billedgalleri             Hjem

(Entoloma caesiocinctum) (Kühner) Nordel.

 

DSC_6553

 

 

Blårandrødspore kjennestegnes med serrulert skiveegg men ellers med brunlige farger på hatt og stilk

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Opp til 40 mm, brun til gulbrun med mørkere (blålig) sentrum

Hvite til grårosa med blå til svart serrulert egg som er steril.

Sp. 8.5-11.5 µm

 Opp til 50mm lang og 5 mm brei, gråbrun til gulbrun med fibriller

Mørktannet rødspore, men denne har blå til svart hatt

 

 

Økologi/Indikatorverdi: Ikke blant de vanligste rødsporesoppene i Sunnhordland og vokser i beitemarker med mange sjeldne og rødlistede sopp. Kan derfor sannsynligvis være en god indikator for rike og verdifulle lokaliteter.

 

Funnperiode i Norge: Fra slutten av juli til begynnelsen av oktober med tyngdepunkt i september.

 

Rødlistekarakter: Ikke rødlistet

 

Utbredelseskart

 

Referanser

Noordeloos, M.E. 1992. Entoloma s.1 Fungi Europaei vol 5. Saronno, Italia.

Noordeloos, M.E. 2004. Entoloma supplement. Fungi Europaei vol 5a, Saronno,

Italia

Vesterholt, J. 2002. Fungi non deleineati. Contribution to the knowledge of

species of Entoloma subgenus Leptonis. Liberia Mycoflora, Alassio.