Grønn rødspore                        Billedgalleri               Hjem

(Entoloma incanum) (Fr.:Fr.) Hesl.

 

DSC_0494 E

 

 

Grønn rødspore gjenkjennes lett på den gulgrønne stilken og hatt som også har tilsvarende farger ofte ispedd noe brunt.

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Opp til 40 mm, klokkeforme, grønn til gulgrønn, tydelig fibret.

Lys til lys grønne, seinere rosa.

Fertil skiveegg

Sp. 10-14 µm

 Opp til 80mm lang og 4 mm brei, gulgrønn, blir blålig etter klemming

Ingen

 

 

Økologi/Indikatorverdi: Vokser i kalkrike beitemarker, men kan og forekomme i skog. Regnes ikke som en god indikator for rike beitemarker men kan godt vokse sammen med mange andre sjeldne arter på kalkrik grunn.

 

Funnperiode i Norge: Fra begynnelsen av juni til begynnelsen av oktober med tyngdepunkt i september.

 

Rødlistekarakter: NT – nær truet

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

Ikke listet

NT – nær truet

Ikke listet

 

 

Nasjonal soppdatabase                                   Utbredelseskart

 

Referanser

Noordeloos, M.E. 1992. Entoloma s.1 Fungi Europaei vol 5. Saronno, Italia.

Noordeloos, M.E. 2004. Entoloma supplement. Fungi Europaei vol 5a, Saronno,

Italia

Vesterholt, J. 2002. Fungi non deleineati. Contribution to the knowledge of

species of Entoloma subgenus Leptonis. Liberia Mycoflora, Alassio.