Fiolett rødspore                         Billedgalleri             Hjem

(Entoloma mougeotii) (Fr.) Hesl.

 

DSC_6567

 

 

Fiolett rødspore kjennestegnes med fiolette farger både på hatt og stilk, skjellete hatt og trådet stilk.

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Opp til 50 mm, tydelig fint skjellet. Mørk fiolett til gråfiolett.

Ofte med nedløpende tann, hvite til kremfarget seinere rosa

Steril skiveegg

Sp. 8.5-9.5 µm

 Opp til 50mm lang og 5 mm brei, gråfiolett, trådet

Andre blå –lilla rødsporesopp

 

 

Økologi/Indikatorverdi: Vokser ofte i grupper i rike beitemarker med mange andre sjeldne og rødlistede sopp. Soppen er en god indikator for rike lokaliteter og foretrekker kalkrike områder. Den er sjelden på Vestlandet med relativt få funn.

 

Funnperiode i Norge: Fra begynnelsen av juli til begynnelsen av oktober med tyngdepunkt i august - september.

 

Rødlistekarakter: NT – nær truet

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

Ikke listet

EN - sterkt truet

VU- sårbar

 

 

Nasjonal soppdatabase                                   Utbredelseskart

 

Referanser

Noordeloos, M.E. 1992. Entoloma s.1 Fungi Europaei vol 5. Saronno, Italia.

Noordeloos, M.E. 2004. Entoloma supplement. Fungi Europaei vol 5a, Saronno,

Italia

Vesterholt, J. 2002. Fungi non deleineati. Contribution to the knowledge of

species of Entoloma subgenus Leptonis. Liberia Mycoflora, Alassio.