Tjærerødspore                                Billedgalleri         Hjem

(Entoloma poliopus) (Romagn.) Noordel.

 

DSC_47  E

 

 

Tjærerødspore kjennes på den mørke sterkt skjellete hatten og den mørkeblå nesten polerte stilken.

E. poliopus hører til Seksjon Poliopodes representert med åtte relativ små arter i Norge, der mange er vanskelig å skille: De fleste har brunlig hatt i kontrast til en blålig blank stilk. I tillegg til E. poliopus finner vi  E. allospermum, E. mutabilipes, E. calceus, E. pseudocyanulum, E. septentrionale, E. perchalybeum, E. brunneoserrulatum. (Brandrud et. al 2023)

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Opp til 55 mm, svært mørk blå med nesten helt blått senter. Skjellet til fibret

Ofte med nedløpende tann, hvite etter hvert rosa noenganger med brun skiveegg

Steril skiveegg

Sp. > 10 µm

 Opp til 70mm lang og 4 mm brei, mørk blå nesten polert

Andre mørke blå rødsporesopp

 

 

Økologi/Indikatorverdi: Regnes som en relativ vanlig rødsporesopp i beitemark, men har få funn i Hordaland og ellers sør på Vestlandet. Den har sannsynligvis begrenset indikatorverdi.

 

Funnperiode i Norge: Fra midten av juli til midten av oktober med tyngdepunkt i september.

 

Rødlistekarakter: Ikke listet

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

Ikke listet

NT – nær truet

Ikke listet

 

 

Utbredelseskart

 

Referanser

Noordeloos, M.E. 1992. Entoloma s.1 Fungi Europaei vol 5. Saronno, Italia.

Noordeloos, M.E. 2004. Entoloma supplement. Fungi Europaei vol 5a, Saronno,

Italia
Noordeloos, ME, Morotova O, Ima B, Reschke K, Jansen G, Brandrud TE,
        Jordal, JB, Bendiksen E, Vila J. 2022. Entoloma s.l. Flora agaricina neerlandica,
        vol. 1, supplement. subgenera Cyanula, Leptonia, Nolanea, Trichophilus, and
        the /Rhombisporum clade. Candusso Editrice .
Brandrud TE, Bendiksen E, Jordal JB, Weholt Ø, Dima B, Noordeloos ME. 2023.
        Entoloma species of subgenus Cyanula Tricholomatinae, Basidiomycota) in
        Norway, with emphasis on habitat preferences and distribution. Agarica vol 43: 85-137.

Vesterholt, J. 2002. Fungi non deleineati. Contribution to the knowledge of

species of Entoloma subgenus Leptonis. Liberia Mycoflora, Alassio.