Tjærerødspore                                Billedgalleri         Hjem

(Entoloma poliopus) (Romagn.) Noordel.

 

DSC_47  E

 

 

Tjærerødspore kjennes på den mørke sterkt skjellete hatten og den mørkeblå nesten polerte stilken

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Opp til 55 mm, svært mørk blå med nesten helt blått senter. Skjellet til fibret

Ofte med nedløpende tann, hvite etter hvert rosa noenganger med brun skiveegg

Steril skiveegg

Sp. > 10 µm

 Opp til 70mm lang og 4 mm brei, mørk blå nesten polert

Andre mørke blå rødsporesopp

 

 

Økologi/Indikatorverdi: Regnes som en relativ vanlig rødsporesopp i beitemark, men har få funn i Hordaland og ellers sør på Vestlandet. Den har sannsynligvis begrenset indikatorverdi.

 

Funnperiode i Norge: Fra midten av juli til midten av oktober med tyngdepunkt i september.

 

Rødlistekarakter: Ikke listet

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

Ikke listet

NT – nær truet

Ikke listet

 

 

Utbredelseskart

 

Referanser

Noordeloos, M.E. 1992. Entoloma s.1 Fungi Europaei vol 5. Saronno, Italia.

Noordeloos, M.E. 2004. Entoloma supplement. Fungi Europaei vol 5a, Saronno,

Italia

Vesterholt, J. 2002. Fungi non deleineati. Contribution to the knowledge of

species of Entoloma subgenus Leptonis. Liberia Mycoflora, Alassio.