Vestlandrødspore                      Billedgalleri             Hjem

(Entoloma violaceoviride) Arnolds & Noordel.

 

 

 

Vestlandrødspore er kjent fra kalkrike beitemarker på Vestlandet, sannsynligvis i kystnære områder

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Opp til 30 mm, blå med skjell

Hvite til blålige

Sp. 8.5-11.5 µm

 Opp til 50mm lang og 5 mm brei, blålig med  grøns skjær

Svartblå rødspore E. chalybaeum

 

 

Økologi/Indikatorverdi: Ikke blant de vanligste rødsporesoppene i Sunnhordland og vokser i beitemarker med mange sjeldne og rødlistede sopp. Kan derfor sannsynligvis være en god indikator for rike og verdifulle lokaliteter og er mest sannsynlig en norsk ansvarsart.

 

Funnperiode i Norge: Fra slutten av september til begynnelsen av oktober med tyngdepunkt i september.

 

Rødlistekarakter: DD - datamangel

 

Utbredelseskart

 

Referanser

Noordeloos, M.E. 1992. Entoloma s.1 Fungi Europaei vol 5. Saronno, Italia.

Noordeloos, M.E. 2004. Entoloma supplement. Fungi Europaei vol 5a, Saronno,

Italia