Duftrødspore                                      Billedgalleri                    Hjem

(Entoloma ameides)(Berk & Broome) Quél.

 

                                                                                                                                              ©Per Fadnes

 

Duftrødspore er en relativt lten gråaktig, tykkjøttet musserongaktig  rødsporesopp. Den har en karakteristisk lukt som kan minne om tyggegummi (Buba-buba) og burde være lett å ta i felt.

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Opp til 60mm først konisk deretter mer utflatet ofte med en bred lav umbo, hygrofan.

 

Moderat fjerne, smalt tilvokste til nesten frie. Lys grå som etterhvert blir rosa sporer 8.5-11µm. Fertil egg.

Opp til 80 x 8 mm

Sylindrisk som blir tykkere mot basis. lys grå.

Vanligvis lett å ta på habitus og den karakteristiske lukten.

 

Økologi/indikatorverdi: Duftrødspore er ikke vanlig i Sunnhordland og bare funnet et fåtall ganger de siste ti årene. Hovedsaklig på baserik jord i beitemarker. Den ersannsynligvis en god indikator for verdifulle beitemarker.

 

Funnperiode i Norge: Fra begynnelsen av august til begynnelsen av oktober med tyngdepunkt i august-september.

 

 

Rødlistekarakter: NT - nær truet

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

NT - nær truet

EN - sterkt truet

DD - datamangel

 

Utbredelseskart

 

Referanser

Noordeloos, M.E. 1992. Entoloma s.1 Fungi Europaei vol 5. Saronno, Italia.

Noordeloos, M.E. 2004. Entoloma supplement. Fungi Europaei vol 5a, Saronno,

Italia.
Noordeloos, ME, Morotova O, Ima B, Reschke K, Jansen G, Brandrud TE,
        Jordal, JB, Bendiksen E, Vila J. 2022. Entoloma s.l. Flora agaricina neerlandica,
        vol. 1, supplement. subgenera Cyanula, Leptonia, Nolanea, Trichophilus, and
        the /Rhombisporum clade. Candusso Editrice .

Vesterholt, J. 2002. Fungi non deleineati. Contribution to the knowledge of

species of Entoloma subgenus Leptonis. Liberia Mycoflora, Alassio.