Midnattsblå rødspore                                  Billedgalleri              Hjem

(Entoloma atrocoeruleum) Noordel.        

 

Entoloma atrocoeruleum 3

                                                                                                                                              ©Per Fadnes

 

Midnattsblå rødspore er en mellomstor rødsporesopp med mørk blå hatt som med alderen blir mer brun og blå polert stilk. Skivene blir etter hvert skittenrosa til brunlige.

 

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Opp til 40mm

Mørk blå, tydelig finskjellet (tomentose). Relativt tynnkjøttet. Blir etterhvert brune med blått skjær.

Lyse, men blir etter kvart brunlige.

Fertil skive-egg

Opp til 70mm

Blå, svakt skjellet

Ravnerødskivesopp, men denne er gjerne noe mer tykkjøttet.

Skilles på den sterile skive-eggen.

 

Økologi/indikatorverdi: Entoloma atrocoeruleum er en relativt vanlig rødskivesopp i ugjødslete beitemarker, men er følsom for jordbearbeiding og gjødsling. Den er rikt utbredt langs kysten, men finnes også i innlandet.

 

Funnperiode i Norge: Fra slutten av juli til midten av oktober med tyngdepunkt i august/september.

 

 

Rødlistekarakter: NT – nær truet

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

NT - nær truet

NT - nær truet

Ikke listet

 

Utbredelseskart

 

Referanser

Noordeloos, M.E. 1992. Entoloma s.1 Fungi Europaei vol 5. Saronno, Italia.

Noordeloos, M.E. 2004. Entoloma supplement. Fungi Europaei vol 5a, Saronno,

Italia

Vesterholt, J. 2002. Fungi non deleineati. Contribution to the knowledge of

species of Entoloma subgenus Leptonis. Liberia Mycoflora, Alassio.