Praktrødspore                                           Billedgalleri                 Hjem

Entoloma madidum Gillet

 

Entoloma bloxamii 1

                                                                                                                                         ©Asbjørn Knutsen

 

Praktrødspore er en kraftig musserongaktig blå rødsporesopp som skiller seg klart fra de andre typiske blåfargede rødsporesoppene en finner i kulturlandskapet. Det er en svært vakker og iøyefallende sopp.

Praktrødspore har inntil nylig blitt bestemt til Entoloma bloxamii, men det viser seg nå at denne arten ikke er funnet i Norge, men at de eksemplarene som er funnet er Entoloma madidum. De to artene er ganske like, men skilles på sporestørrelsen.

 

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Opp til 80mm dyp blåfarget

Hvite etter hvert rødfarget til brune

Opp til 70mm, tykk som smalner mot basis. Blå til grå-blå

Svært karakteristisk både i form, størrelse og farge.

 

Økologi/indikatorverdi: Praktrødspore er en svært sjelden rødsporesopp og vokser i gamle ugjødslete beitemarker. Den er en svært god indikatorsopp for slike biotoper og vokser ofte på lokaliteter med mange andre sjeldne og rødlistede sopp.

 

Funnperiode i Norge: Fra midten av juli til begynnelsen av oktober med tyngdepunkt i september.

 

 

Rødlistekarakter: VU - sårbar

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

VU - sårbar

CR – kritisk truet

Ikke listet

 

Utbredelseskart

 

Referanser

Noordeloos, M.E. 1992. Entoloma s.1 Fungi Europaei vol 5. Saronno, Italia.

Noordeloos, M.E. 2004. Entoloma supplement. Fungi Europaei vol 5a, Saronno,

Italia