Svartblå rødspore                                  Billedgalleri                  Hjem

(Entoloma chalybeum)(Fr.: Fr.) Noordel.

 

Entoloma chalybaeum

                                                                                                                                          ©Per Fadnes

 

Svartblå rødspore er en relativt liten og spinkel rødskivesopp med mørk blå hatt og blå polert stilk. Skivene har ofte et blålig skjær særlig hos unge eksemplarer.

E. chalybeum hører til Seksjon Caesiocaules karakterisert med dypt blå til svarte arter med blålig til grå lameller. Kan minne om arter i sekt. Cyanula og sekt. Asprella. Inneholder fem arter i Norge: E. chalybeum, E. pseudocruentatum, E. lazulinum,  E. erhardii og E. sodale (Brandrud et. al 2023).

 

 

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Opp til 40mm, konisk, sjelden helt utbredt

Mørk blå hatt ofte med mørkere sentrum.

Ikke stripete.

Lyse, men har ofte et blålig skjær.

Steril skive-egg og sporer rundt 10µ.

Tynn, lang, blå, glatt, nesten polert.

E. poliopus
E. violaceoviride
E. cyanoliliacinum

som alle kan ha et blålig skjær på skivene

 

 

Økologi/indikatorverdi: Svartblå rødspore er en relativt vanlig rødskivesopp i ugjødslete beitemarker, men er følsom for jordbearbeiding og gjødsling.

 

Funnperiode i Norge: Fra slutten av juni til begynnelsen av november med tyngdepunkt i august/september.

 

 

Rødlistekarakter: NT – nær truet

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

Ikke listet

NT - nær truet

Ikke listet

 

Utbredelseskart

 

Referanser

Noordeloos, M.E. 1992. Entoloma s.1 Fungi Europaei vol 5. Saronno, Italia.

Noordeloos, M.E. 2004. Entoloma supplement. Fungi Europaei vol 5a, Saronno,

Italia
Noordeloos, ME, Morotova O, Ima B, Reschke K, Jansen G, Brandrud TE,
        Jordal, JB, Bendiksen E, Vila J. 2022. Entoloma s.l. Flora agaricina neerlandica,
        vol. 1, supplement. subgenera Cyanula, Leptonia, Nolanea, Trichophilus, and
        the /Rhombisporum clade. Candusso Editrice .
Brandrud TE, Bendiksen E, Jordal JB, Weholt Ø, Dima B, Noordeloos ME. 2023.
        Entoloma species of subgenus Cyanula Tricholomatinae, Basidiomycota) in
        Norway, with emphasis on habitat preferences and distribution. Agarica vol 43: 85-137.

Vesterholt, J. 2002. Fungi non deleineati. Contribution to the knowledge of

species of Entoloma subgenus Leptonis. Liberia Mycoflora, Alassio.