Svartblå rødspore                                  Billedgalleri                  Hjem

(Entoloma chalybaeum)(Fr.: Fr.) Noordel.

 

Entoloma chalybaeum

                                                                                                                                          ©Per Fadnes

 

Svartblå rødspore er en relativt liten og spinkel rødskivesopp med mørk blå hatt og blå polert stilk. Skivene har ofte et blålig skjær særlig hos unge eksemplarer.

 

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Opp til 40mm, konisk, sjelden helt utbredt

Mørk blå hatt ofte med mørkere sentrum.

Ikke stripete.

Lyse, men har ofte et blålig skjær.

Steril skive-egg og sporer rundt 10µ.

Tynn, lang, blå, glatt, nesten polert.

Det blålige skjæret i skivene gjør den lett å skille fra andre.

 

Økologi/indikatorverdi: Svartblå rødspore er en relativt vanlig rødskivesopp i ugjødslete beitemarker, men er følsom for jordbearbeiding og gjødsling.

 

Funnperiode i Norge: Fra slutten av juni til begynnelsen av november med tyngdepunkt i august/september.

 

 

Rødlistekarakter: NT – nær truet

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

Ikke listet

NT - nær truet

Ikke listet

 

Norsk soppdatabase                                       Utbredelseskart

 

Referanser

Noordeloos, M.E. 1992. Entoloma s.1 Fungi Europaei vol 5. Saronno, Italia.

Noordeloos, M.E. 2004. Entoloma supplement. Fungi Europaei vol 5a, Saronno,

Italia

Vesterholt, J. 2002. Fungi non deleineati. Contribution to the knowledge of

species of Entoloma subgenus Leptonis. Liberia Mycoflora, Alassio.