Ravnerødspore                                          Billedgalleri                  Hjem

(Entoloma corvinum)(Kühner) Noordel.

 

Entoloma corvinum 1.jpg

                                                                                                                                          ©Per Fadnes

 

Ravnerødspore er en middels stor rødsporesopp med kraftige mørke blå farger på hatt og stilk. Hatten er skjellete mens stilken er tydelig fibret.

 

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Opp til 40mm

Mørk blå-svart, tydelig finskjellet (tomentose). Relativt tynnkjøttet. Blir mer brune med alderen.

Lyse, men blir etter hvert brunlige.

Steril skive-egg med cystidier.

Opp til 70mm

Lys blå, fibret.

Relativ kraftig

E. atrocoeruleum men denne er gjerne noe mer tynnkjøttet.

Skilles på den fertile skive-eggen.

 

Økologi/indikatorverdi: Ravnerødspore er en relativt vanlig rødskivesopp i ugjødslete beitemarker, men er følsom for jordbearbeiding og gjødsling. Finnes ofte i beitemarker med mange andre sjeldne og rødlistede sopp.

Den finnes mange steder langs kysten, men vokser også i innlandet.

 

Funnperiode i Norge: Fra midten av juli til begynnelsen av oktober med tyngdepunkt i august/september.

 

 

Rødlistekarakter: NT – nær truet

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

NT - nær truet

EN – sterkt truet

NT - nær truet

 

 

Norsk soppdatabase                                       Utbredelseskart

 

 

Referanser

Noordeloos, M.E. 1992. Entoloma s.1 Fungi Europaei vol 5. Saronno, Italia.

Noordeloos, M.E. 2004. Entoloma supplement. Fungi Europaei vol 5a, Saronno,

Italia

Vesterholt, J. 2002. Fungi non deleineati. Contribution to the knowledge of

species of Entoloma subgenus Leptonis. Liberia Mycoflora, Alassio.