Ametystrødspore                                     Billedgalleri                Hjem

(Entoloma dichroum)(Pers.: Fr.) P. Kumm.

 

Entoloma dichroum

                                                                                                                                              ©Per Fadnes

 

Ametystrødspore er en karakteristisk røsdsporesopp med kraftig blå fibret stilk og lys lillabrun skjellet hatt.

 

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Opp til 40 mm ofte med nedsenket sentrum. Lys lilla-aktig i kontrast til kraftig blåfarge på stilk.

Tydelig skjellet

Lyse etter hvert rosaaktige med brunt skjær.

Heterogen skive-egg.

Opp til 60mm Kraftig blå, tydelig fibret. Sylinderformet til sammentrykt.

Relativt typisk.

 

Økologi/indikatorverdi: Ametystrødspore er en relativt sjelden rødskivesopp som normalt vokser i løvskog. I Sunnhordland ble den funnet i skog mellom einstape i nær tilknytning til beitemark.

 

Funnperiode i Norge: Det er kun få funn fra Norge og de fleste er fra september

 

 

Rødlistekarakter: Ikke listet

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

NT - nær truet

EN sterkt truet

DD datamangel

 

Utbredelseskart

 

Referanser

Noordeloos, M.E. 1992. Entoloma s.1 Fungi Europaei vol 5. Saronno, Italia.

Noordeloos, M.E. 2004. Entoloma supplement. Fungi Europaei vol 5a, Saronno,

Italia

Vesterholt, J. 2002. Fungi non deleineati. Contribution to the knowledge of

species of Entoloma subgenus Leptonis. Liberia Mycoflora, Alassio.