Flammefotrødspore                              Billedgalleri                    Hjem

(Entoloma exile)(Fr.: Fr.) P. Hesl.

 

Entoloma exile 2

                                                                                                                                              ©Per Fadnes

 

Flammefotrødspore er en relativt vanlig rødsporesopp i beitemarker. Den har grå hatt med mørkt sentrum og en grå polert stilk. Karakteristisk er rødfargen ved stilkbasis

 

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Opp til 20mm

Lys grå, stripete med mørkt sentrum

Lyse, sterile med cystidier

Opp til 60mm

Tynn, lys grå, polert. Rødlig nederst på stilken

Vanligvis lett å ta på de grå fargene og de røde fargene på stilkbasis når disse er tydelige.

 

Økologi/indikatorverdi: Flammefotrødspore er en av de vanligste rødsporesoppene i beitemark og kan derfor ikke sies å være noen god indikator for verdifulle kulturlandskap. Mange funn fra Vestlandet men er og funnet i innlandet på Østlandet.

 

Funnperiode i Norge: Fra begynnelsen av august til begynnelsen av oktober med tyngdepunkt i august-september.

 

 

Rødlistekarakter: Ikke listet

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

Ikke listet

NT - nær truet

Ikke listet

 

Norsk soppdatabase                                        Utbredelseskart

 

Referanser

Noordeloos, M.E. 1992. Entoloma s.1 Fungi Europaei vol 5. Saronno, Italia.

Noordeloos, M.E. 2004. Entoloma supplement. Fungi Europaei vol 5a, Saronno,

Italia

Vesterholt, J. 2002. Fungi non deleineati. Contribution to the knowledge of

species of Entoloma subgenus Leptonis. Liberia Mycoflora, Alassio.