Lillagrå rødspore                                    Billedgalleri                Hjem

(Entoloma griseocyaneum)(Fr.: Fr.) P. Kumm..

 

Entoloma griseocyaneum 1

                                                                                                                                              ©Per Fadnes

 

Lillagrå rødspore er en relativt kraftig røsdsporesopp med brun skjellet hatt og blålige nyanser på stilken

 

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

 Opp til 50mm.

Kjøttfull, brunn med tydelige skjell.

Lyse, men blir etter hvert brunlige.

Fertil skive-egg uten cystidier

Blå, svakt skjellet

E. scabropellis som kun skilles på den brune stilken

 

Økologi/indikatorverdi: Lillagrå rødspore er en relativt sjelden rødskivesopp i ugjødslete beitemarker, som er følsom for jordbearbeiding og gjødsling. Den vokser ofte sammen med andre sjeldne og rødlistede beitemarksopp, gjerne på kalkrike områder. Den er funnet både langs kyste og i innlandet

 

Funnperiode i Norge: Fra begynnelsen av juli til midten av oktober med tyngdepunkt i august/september.

 

 

Rødlistekarakter: NT – nær truet

 

Global rødliste: VU - sårbar

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

NT - nær truet

VU – sårbar

Ikke listet

 

Norsk soppdatabase                                         Utbredelseskart

 

Referanser

Noordeloos, M.E. 1992. Entoloma s.1 Fungi Europaei vol 5. Saronno, Italia.

Noordeloos, M.E. 2004. Entoloma supplement. Fungi Europaei vol 5a, Saronno,

Italia

Vesterholt, J. 2002. Fungi non deleineati. Contribution to the knowledge of

species of Entoloma subgenus Leptonis. Liberia Mycoflora, Alassio.

Global redlist, Mushrooms 2019: https://www.iucnredlist.org/search?query=mushrooms&searchType=species