Kremrødspore                                  Billedgalleri                    Hjem

(Entoloma neglectum) (Lasch: : Fr.) Mos.

 

                                                                                                                                              ©Per Fadnes

 

Kremødspore er en relativt liten witaktig rødspore som vokser i beitemark. Den er også publisert som E. cremeoalbum med 2-sporete basidier og større sporer. (Jordal & Noordeloos 2010). Det har seiner blitt vist med molekylære studier at disse to er samme art.

 

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Opp til 40mm

Konveks til konkav ofte med nedsenket senter. Hvit til kremfarget noenganger med rødlig skjær

m

Lys kremfarget, bredt tilvokst og nedløpende.
Sporer: 12-17 µm.
Store sporer ofte med 2-sporete basidier.

Opp til 30 x 3 mm
Sylindrisk rett eller bøyd. Farge som på hatten eller lysere.

Vanskelig å forveksle med andre rødsporer.

 

Økologi/indikatorverdi: Kremrødspore vokser i beitremarker og foretrekker kalkrike områder. Den er sjelden i Vest Norge med bare noen få funn og er sannsynligvis en god indikator for verdifulle beitemarker.

 

 

 

 

Rødlistekarakter: VU - sårbar

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

Ikke listet

Ikke listet

DD - datamangel

 

Utbredelseskart

 

Referanser

Noordeloos, M.E. 1992. Entoloma s.1 Fungi Europaei vol 5. Saronno, Italia.

Noordeloos, M.E. 2004. Entoloma supplement. Fungi Europaei vol 5a, Saronno,

Italia.
Jordal JB, Noordeloos ME. 2010. Entoloma cremeoalbum - a new subgenus
                    Omphaliopsis from Norway. Österr. Z. Pilzk. 19: 127-132