Melrødspore                                                 Billedgalleri                 Hjem

(Entoloma prunuloides)(Fr.: Fr.) Quél.

 

Entoloma prunuloides 3

                                                                                                                                                ©Per Fadnes

 

Melrødspore er en kraftig musserongaktig lys gråbrun rødsporesopp som skiller seg klart fra de andre rødsporesoppene en finner i kulturlandskapet. Et godt kjennetegn er og den melaktige lukten.

 

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Opp til 70 mm lys til kremfarget med brune nyanser.

Kjøttfull,

Musserongaktig.

Melaktig lukt

Hvite etter hvert rødfarget til brunrøde.

Opp til 80mm, tykk som smalner noe mot basis, lys på farge.

Svært karakter-istisk både i form, størrelse og farge.

 

Økologi/indikatorverdi: Melrødspore er en ganske sjelden rødsporesopp som vokser i gamle kulturbeiter helst på kalkrike områder. Den er en svært god indikatorsopp for slike biotoper og vokser ofte på lokaliteter med mange andre sjeldne og rødlistede sopp.

 

Funnperiode i Norge: Fra begynnelsen av juni til slutten av oktober med tyngdepunkt i september.

 

 

Rødlistekarakter: NT - nær truet

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

NT - nær truet

VU – sårbar

EN – sterkt truet

 

Utbredelseskart

 

Referanser

Noordeloos, M.E. 1992. Entoloma s.1 Fungi Europaei vol 5. Saronno, Italia.

Noordeloos, M.E. 2004. Entoloma supplement. Fungi Europaei vol 5a, Saronno,

Italia

Vesterholt, J. 2002. Fungi non deleineati. Contribution to the knowledge of

species of Entoloma subgenus Leptonis. Liberia Mycoflora, Alassio.