Mørktannet rødspore                                   Billedgalleri         Hjem

(Entoloma serrulatum)(Fr.: Fr.) Hesler

 

Entoloma serrulatum

                                                                                                                                              ©Per Fadnes

 

Mørktannet rødspore kjennes best på den blåsvarte skiveeggen. I tillegg har den kraftige blåfarger både på hatt og stilk.

 

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Opp til 40mm, mørk blå og tydelig skjellet. Fargen kan bli mer brun med alderen.

Skiveegg er blåsvart. (serrulert)

Blå, fibret

Blårandrødspore har og serrulert skiveegg, men denne har mer brunfarget hatt.

 

Økologi/indikatorverdi: Mørktannet rødspore er en av de vanligste rødskivesoppene i kulturlandskapet og har derfor begrenset indikatorverdi. Den er funnet både langs kysten og i innlandet helt opp til Troms.

 

Funnperiode i Norge: Fra begynnelsen av juli til begynnelsen av oktober med tyngdepunkt i august-september.

 

 

Rødlistekarakter: Ikke listet

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

Ikke listet

Ikke listet

Ikke listet

 

Norsk soppdatabase                                       Utbredelseskart

 

Referanser

Noordeloos, M.E. 1992. Entoloma s.1 Fungi Europaei vol 5. Saronno, Italia.

Noordeloos, M.E. 2004. Entoloma supplement. Fungi Europaei vol 5a, Saronno,

Italia

Vesterholt, J. 2002. Fungi non deleineati. Contribution to the knowledge of

species of Entoloma subgenus Leptonis. Liberia Mycoflora, Alassio.