Bølgesporet rødspore                              Billedgalleri                 Hjem

(Entoloma undulatosporum) Arnolds & Noordelos.

 

                                                                                                                                           ©Per Fadnes

 

Bølgesporet rødspore er en relativt kraftig musserongaktig mørk til gråbrun rødspore.

 

 

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Opp til 30 mm brun til lys brun, hygrofan

Kjøttfull,

Musserongaktig.

 

Hvite etter hvert mørkere, fertil. Sporene som navnet sier bølgeformet 7.5-11 my

Opp til 30 mm, tykk som smalner noe mot basis, ysere enn hatten

Karakteristisk både i form, størrelse og farge.

 

Økologi/indikatorverdi: Bølgesporet rødspore er en meget sjelden rødsporesopp med få funn i landet. Funnet i beitemark men og i skog. Funnet i Sunnhordland er fra Tysnes på en plen i hage som har vært utsatt for gjødsel

 

Funnperiode i Norge: Fra begynnelsen av mai til slutten av oktober.  I Tysnes ble denfunnet både vår og høst på samme lokalitet.

 

 

Rødlistekarakter:  Ikke listet

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

Ikke listet

Ikke listet

Ikke listet

 

Utbredelseskart

 

Referanser

Noordeloos, M.E. 1992. Entoloma s.1 Fungi Europaei vol 5. Saronno, Italia.

Noordeloos, M.E. 2004. Entoloma supplement. Fungi Europaei vol 5a, Saronno,

Italia