Elegant småfingersopp                   Billedgalleri          Hjem

(Ramariopsis subtilis) (Pers.:Fr.) Corner s. lat.

 

                                                                                                                              ©Per Fadnes

 

Elegant småfingersopp er en opp til 3-4 cm høy fingersopp med hvite til gråhvite farger. Den er ganske tykk ved basis men danner tynnere forgreininger i spissene. Sporene er oftest glatte med en størrelse på ca 4 µm.

 

Økologi

Den vokser ofte i tørre bakker i ugjødslete beitemarker ofte sammen med andre sjeldne og rødlistede sopp.

 

Funnperiode i Norge: Fra slutten av juli til midten av november.

 

 

 

 

Rødlistekarakter:  NT – nær truet

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

NT – nær truet

Ikke listet

Ikke listet

 

 

Utbredelseskart

 

 

Referanser.

Knudsen, H. & Shiryaev AG. 2012. Ramariopsis. I Knudsen, H. &

Vesterholt, J. (red) Funga Nordica.  Agaricoid, boletoid, clavarioid,

cyphelloid and gastroid genera. Nordsvamp – Copenhagen. s. 249