Fingersopp                                             Hjem

 

Clavaria zollingeri 5.jpg

Fiolett greinkøllesopp (Clavaria zollingeri)

 

Fingersoppene hører til basidiomycetene og består som navnet antyder av fingerlignende sopplegemer som oftest vokser sammen i tette tuer. De kan være både med og uten forgreininger.

Fingersoppene er slektsmessig en svært variert gruppe, men de fingersoppene som er mest knyttet til kulturlandskapet hører til familien Clavariaceae og omfatter slektene Clavaria, Clavulinopsis og Ramariopsis.

 

Slektene  Clavulina og Alloclavaria er mer knyttet til skog, men noen arter er og funnet i beitemarker. Begge hører systematisk til helt andre grupper.

De storvokste fingersoppenene hører til slekten Ramaria i familien Ramariaceae. Disse er også i hovedsak knyttet til skogsbiotoper og ikke tatt med her.

 

Fingersoppene vi finner i kulturlandskapet har varierende farger og forgreininger. I den største slekten Clavaria er de fleste uten forgreininger, med unntak av den svært iøynefallende og vakre fiolett greinkøllesopp (Clavaria zollingeri) som er avbildet over. Mange er hvite til gråfargete, mens andre har brune og gule farger.

 

Økologi

Mange av artene innefor Clavaria er krevende arter som foretrekker gamle ugjødslete beitemarker gjerne med innslag av kalk. Mange er rødlistet og indikerer at en og kan finne andre sjeldne og rødlistede beitemarksopp i området. De fleste artene innfor Clavulinopsis som alle er gule, er mindre kravstore til lokaliteten og finnes også ofte på områder med mindre artsmangfold.

 

 

Referanser:

Knudsen, H. 2012.  Clavariaceae. I  Hansen, L. & Knudsen, H.(red) Nordic

Macromycetes. Nordsvamp - Copenhagen.