Fiolett greinkøllesopp                Billedgalleri         Hjem                                                

(Clavaria zollingeri) Lév.

 

DSC_0628.JPG

                                                                                                                                                       ©Per Fadnes

Fiolett greinkøllesopp vokser i tette tuer som er opptil 5 cm breie. Fruktlegemene har en vakker lilla farge og er oftest dikotomisk forgreinet i spissen. De er ofte 5-6 cm høye og 0.5 -2  cm i tverrsnitt.

 

 

Økologi

Fiolett greinkøllesopp vokser ofte i rike ugjødslete beitemarker, men er og funnet i skog. Her forekommer den ofte sammen med mange andre sjeldne og rødlistede sopp. Den er ikke årviss og det kan ta flere år mellom hver gang den dukker opp på samme lokalitet. Fiolett greinkøllesopp har høy indikatorverdi for rike beitemarker.

 

Funnperiode i Norge: Fra slutten av juni til midten av oktober med tyngdepunkt i september.

 

 

Rødlistekarakter: VUsårbar

 

Global rødliste: VU - sårbar

 

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

VU - sårbar

EN – sterkt truet

 Ikke listet

 

Utbredelseskart

 

Referanse:

Knudsen, H. & Shiryaev, AG. Kautmanova, I. 2012. Clavaria. I Knudsen,

          H. & Vesterholt, J. (red) Funga Nordica.  Agaricoid, boletoid, clavarioid,

cyphelloid and gastroid genera. Nordsvamp – Copenhagen. s. 244

Global redlist, Mushrooms 2019: https://www.iucnredlist.org/search?query=mushrooms&searchType=species