Fjelljordtunge                                  Billedgalleri           Hjem

(Geoglossum alpinum) Eckblad

 

                                    ©Per Fadnes

 

Fjelljordtunge er en liten jordtunge som er lite kjent og stort sett vokser i alpine strøk. Stilken er nesten glatt og kort. Den kan forveksles med Geoglossum montanum som også er liten og sjelden og vokser i alpine strøk. Denne har imidlertid sjelden 8 sporer i asci og mangler også den brune amorphe massen som parafysene til fjelljordtunge er innleiret i.

 

Økologi/Indikatorverdi: Vokser ofte langs stier og i vegkanter. Siden den er lite kjent er det også uklart hviken indikatorverdi den har, men den er sannsynligvis liten.

 

Rødlistekarakter: Ikke rødlistet

 

Utbredelseskart

 

Referanser:

Fadnes, Per 2011. Jordtunger (Geoglossaceae) i Sunnhordland, Vest-Norge –

økologiske observasjoner og oversikt over nyfunn og utbredelse.

Agarica, vol 30, 47-62.

Læssøe, T, Elborne, SA, 1984. De danske jordtunger. Svampe 9, 9-22.

Ohenoja, Esteri. 2000. Geoglossacea. I Nordic Macromycetes Vol 1,

Nordsvamp-Copenhagen.  s. 177-183

Olsen, Sigurd. 1986. Jordtunger i Norge, Vol 7 (14), 120- 168.