Geoglossum lineare Hakelier                         Hjem

DSC_0930.JPG

                                                                       ©Per Fadnes

Geoglossum lineare har ikke norsk navn og er foreløpig heller ikke regnet som en ”god art”. Den ble første gang beskrevet av Hakelier i 1967 og det er registrert få funn av den i Norge. Et av få funn som er beskrevet som G. lineare er gjort i Sveio i Hordaland i 2008 og er seinere ikke gjenfunnet.

Den har 4-5 cm lange, smale nesten sylinderformede fruktlegemer og tydelig sleip stilk.

Mikroskopisk er sporene er relativt små (50 - 60um) med variabel septering fra 3 til 7. Parafysene er lange smale og rette med litt uregelmessig spiss.

 

Økologi/Indikatorverdi: Siden det er så få funn som er beskrevet som G. lineare og at det er en usikker art er det vanskelig å snakke om indikatorverdi for denne jordtungen.

 

 

Rødlistekarakter: Ikke rødlistet

 

 

Utbredelseskart

 

Referanser:

Fadnes, Per 2011. Jordtunger (Geoglossaceae) i Sunnhordland, Vest-Norge –

økologiske observasjoner og oversikt over nyfunn og utbredelse.

Agarica, vol 30, 47-62.

Hakelier, Nils 1967. Three new Swedish species of Geoglossum. Svensk

botanisk tidsskrift 61: 419-424.

Læssøe, T, Elborne, SA, 1984. De danske jordtunger. Svampe 9, 9-22.

Ohenoja, Esteri. 2000. Geoglossacea. I Nordic Macromycetes Vol 1,

Nordsvamp-Copenhagen.  s. 177-183

Olsen, Sigurd. 1986. Jordtunger i Norge, Vol 7 (14), 120- 168.