Grå grynmusserong                    Billedgalleri             Hjem

(Dermoloma cuneifolium) (Fr.:Fr.)Bon

 

DSC_2981

©Per Fadnes

 

Grå grynmusserong kan minne noe om en musserong.

Hattene er grå ofte med et mørkere midtparti ofte med antydning til pukkel. Den kan bli opp til 60 cm brei, men er oftest mindre. Stilk opp til 60 cm ofte tilspisset nederst. Soppen lukter melaktig.

Sporene er 5-6 µm og ikke amyloide i motsetning til narremusseronger som kan være en forvekslingsart.

 

Økologi

Den vokser i ugjødslete beitemarker ofte sammen med andre sjeldne og rødlistede sopp.

Den er sjelden i Sunnhordland der den kun er funnet på to lokaliteter. Dette er også de eneste funnene på Vestlandet.

 

Funnperiode i Norge: Fra midten av august til begynnelsen av oktober

 

 

RødlistekarakterVU – sårbar

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

Ikke listet

Ikke listet

Ikke listet

 

 

Utbredelseskart

 

 

Referanser.

Vesterholt, J. 2008. Dermoloma. I Knudsen, H. & Vesterholt,

J. (red) Funga Nordica.  Agaricoid, boletoid and cyphelloid genera.

Nordsvamp – Copenhagen. S. 404