Grå narremusserong                      Billedgalleri         Hjem     

(Pseudotricholoma metapodium) (Fr.) Sánchez-García & Matheny

 

 

DSC_0622 Grå narrevokssopp.JPG

                                                                                                                                  ©Per Fadnes

 

Grå narremusserong er stor kraftig musseronglignende sopp der hatten kan bli opptil 10 cm i diameter.

Skivene er lyse og utrandet (musserongskiver) og blir karakteristisk rød ved berøring.

Stilken er opptil 7 cm, tykk, grå – gråbrun og fibrete.

Soppen lukter tydelig av mel og skulle være enkel å bestemme i felt.

Sporene er ellipsoide og ca. 7 x 3,5 µm. De farges blå med iod (amyloide sporer). Slekten inneholder 3 arter, men foreløpig er dette den eneste som er funnet i Norge.

 

Økologi

Grå narremusserong vokser nesten alltid i gamle beitemarker og regnes som en god indikator for verdifulle beitemarker med mange andre sjeldne beitemarksopp.

 

Funnperiode i Norge: Fra begynnelsen av august til midten av oktober med tyngdepunkt i september.

 

 

Rødlistekarakter: EN – sterkt truet

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

VU – såbar

EN – sterkt truet

EN – sterkt truet

 

 

Utbredelseskart

 

 

Referanser.

Vesterholt, J. 2012. Porpoloma. I Knudsen, H. & Vesterholt, J. (red)

Funga Nordica. Agaricoid, boletoid, clavarioid, cyphelloid and gastroid

genera. Nordsvamp – Copenhagen. s 487.