Grå småfingerfingersopp               Billedgalleri          Hjem

(Clavulinopsis umbrinella) (G.F. Atkinson) Corner

 

DSC_1014

 

 

Grå småfingersopp er en av to i denne slekten som har forgreinete fruktlegemer. Den mer vanlige arten småfingersopp (C. corniculata) har gule fruktlegemer, mens denne har brunlige. Sporene hos de to er ganske like, nesten trekantet i form og med en tydelig apiculus. Sporestørrelsen er ca 5µm.

 

 

Indikatorverdi: Grå småfingersopp er relativt sjelden og i Hordaland er den kun funnet i Tysnes og har ellers få funn på Vestlandet. Sannsynligvis er den en god indikator for rike beitemarker.

 

Funnperiode i Norge: Fra begynnelsen av august til begynnelsen av november med tyngdepunkt i september - oktober.

 

Rødlistekarakter: NT – nær truet

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

NT – nær truet

VU – sårbar

Ikke listet

 

Utbredelseskart

 

Referanse:

Knudsen, H. & Shiryaev, AG. 2012. Clavulinopsis. I Knudsen, H. &

Vesterholt, J. (red) Funga Nordica.  Agaricoid, boletoid, clavarioid,

cyphelloid and gastroid genera. Nordsvamp – Copenhagen. s. 247