Grå vokssopp                                     Billedgalleri            Hjem

(Gliophorus irrigatus) (Pers.: Fr.) A.M. Ainsw. & P.M. Kirk

(Hygrocybe irrigata) (Pers.: Fr.) Bon

 

Bilde 014

            ©Per Fadnes

 

Grå vokssopp er en svært karakteristisk sopp i beitemarker. Den er relativt vanlig og lett å kjenne igjen på sine grå brune farger og sin sterkt slimete hatt og stilk. Vokser ofte flere sammen i knipper

 

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Opp til 50mm

Rødbrun til grå.

Sterkt slimet.

Bredt tilvokste

til svakt ned-løpende

Hvitaktige, mye blekere enn hatt ogstilk

lang og tynn opp til 100 mm Sylinderformet

Vanligvis lys grå til grå.

Slimet

Dette er den eneste vokssoppen med grå farger som er slimet både på hatt og stilk. Vanskelig å forveksle.

 

 

Indikatorverdi: Regnes å ha ganske høy indikatorverdi i Danmark, men hos oss er den ganske vanlig og har sannsynligvis begrenset indikatorverdi.

Ganske vanlig i rike og moderat rike beitemarker i Sunnhordland.

 

Forekomst i Norge: Fra midten av juli til slutten av oktober med tyngdepunkt i september-oktober.

 

 

Rødlistekarakter: Ikke rødlistet

 

Utbredelseskart

 

Referanse:

David Boertmann.2010, The genus Hygrocybe, 2nd revised edition. Fungi of

Northern Europe vol. 1 Svampetryk, Danmark.