Gråfiolett køllesopp                                   Hjem

(Alloclavaria purpurea) O. F. Müll.: Fr

 

DSC_5884 C. purpurea.JPG

©Per Fadnes

 

Gråfiolett køllesopp har sylinderformete fruktlegemer som vokser i tette tuer. Fruktlegemene er purpurgrå til grårosa på farge og blir opp til 10 cm lange og vanligvis opp til 0,5 cm breie.

Sporene er ellipsoide og ca. 8 x 4 µm store.

 

Økologi

Vokser vanligvis i moserike plasser i kalkrike granskoger. I Sunnhordland er den funnet i blandingsskog langs stier.

 

Funnperiode i Norge: Fra midten av juni til midten av september med tyngdepunkt i august.

 

 

Rødlistekarakter. NTnær truet

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

NTnær truet

Ikke listet

Ikke listet

 

 

Norsk soppdatabase                                Utbredelseskart

 

Referanser:

Knudsen, H. & Shiryaev, AG. 2012. Clavaria. I Knudsen,

          H. & Vesterholt, J. (red) Funga Nordica.  Agaricoid, boletoid, clavarioid,

cyphelloid and gastroid genera. NordsvampCopenhagen. s. 80