Grønntunge                                     Billedgalleri         Hjem

(Microglossum viride) (Pers.: Fr.) Gillet

 

DSC_0100

    ©Per Fadnes

 

Grønntunge har en størrelse på opp til 5cm. Den er tungeformet, men ofte vridd og buktet. Den kan minne om oliventunge men er skjellet på stilken og har større sporer (15-20 µm). Den grønne fargen gjør at den er lett å overse der den vokser i mosen.

Mikroskopisk er jordtungene innefor slekten Microglossum lette å skille fra de andre jordtungene da sporene er små og fargeløse (hyaline).

 

Økologi/Indikatorverdi: Grønntunge er mer knyttet til lauvskog enn de andre jordtungene og den er ikke vanlig på Vestlandet. De siste 10 årene er den hovedsaklig funnet på Sør-Østlandet men er ellers funnet spredt opp til Troms. Indikatorverdien til grønntunge er uviss. Funn i Sunnhordland er fra kalkrike områder.

 

Funnperiode i Norge: Fra midten av juli slutten av november med tyngdepunkt i september.

 

Rødlistekarakter: Ikke rødlistet

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

Ikke listet

DD – datamangel

Ikke listet

 

 

Utbredelseskart

 

Referanser:

Fadnes P. 2011. Jordtunger (Geoglossaceae) i Sunnhordland, Vest-Norge –

økologiske observasjoner og oversikt over nyfunn og utbredelse.

Agarica, vol 30, 47-62.

Læssøe T, Elborne SA, 1984. De danske jordtunger. Svampe 9, 9-22.

Ohenoja Esteri. 2000. Geoglossacea. I Nordic Macromycetes Vol 1,

Nordsvamp-Copenhagen.  s. 177-183

Olsen Sigurd. 1986. Jordtunger i Norge, Vol 7 (14), 120- 168.