Papegøyevokssopp                     Billedgalleri      Hjem

(Gliophorus psittacinus) (Schaeff.: Fr) Herink

(Hygrocybe psittacina) (Schaeff.: Fr) P. Kumm. var psittacina

 

DSC_13 H

©Per Fadnes

 

Papegøyevokssopp er en liten til middels stor vokssopp med slimet hatt og stilk. Fargen kan være variabel. Den er ofte først gulfarget men får etter hvert grønne farger både på stilk og hatt.

 

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Relativt liten, opp til 35mm

Varierende farge fra gul til grønn.

Stekt slimet

Blir etter hvert mer og mer grønn

Smalt/bredt tilvokst ofte utrandet med nedløpende tann

Bøyd og etter hvert med farge som hatten

Opp til 60mm. Sylinderformet ofte tykkere på midten Farge som hatten særlig øverst.

Tydelig slimet.

Seig vokssopp men denne har nedløpende skiver og forslimet skiveegg.

 

 

Økologi/Indikatorverdi: Papegøyevokssopp er ganske vanlig i beitemarker og det synes som om den har relativ stor toleranse for gjødsling. Den har derfor ingen indikatorverdi for verdifulle beitemarker.

I Sunnhordland er den funnet i de fleste beitemarker med innslag av beitemarksopp. Den er gjerne den eneste representanten for slekten Hygrocybe sammen med kjeglevokssopp i beitemarker som er moderat til mye gjødslet.

Den er funnet i alle fylker og ser ikke ut til å ha noen preferanser når det gjelder geologi.

 

Funnperiode i Norge: Fra slutten av juni til midten av desember med tyngdepunkt i september-oktober.

 

 

Rødlistekarakter: Ikke rødlistet

 

 

Utbredelseskart

 

Referanse:

David Boertmann.2010, The genus Hygrocybe, 2nd revised edition. Fungi of

Northern Europe vol. 1 Svampetryk, Danmark.