Gulbrun narrevokssopp            Billedgalleri         Hjem

(Camarophyllopsis schulzeri) (Bres) Herink

 

DSC_2397.JPG

©Per Fadnes

 

Gulbrun narrevokssopp kan minne om en vokssopp pga sine litt tjukke fjernstilte skiver. Hatten er tydelig mørke brun ofte noe nedtrykt i sentrum som oftest ganske flat opp til 50 mm i diameter. Kan bli noe skjellet med alderen.Stilk avsmalnende mot enden, tynn opp til 60 mm lang. Vokser ofte i tette knipper.

Sporene er oppblåste, runde til bredt ovale, ca. 4 x 4 µm store.

Slekten Camarophyllopsis tilhører egentlig familien Clavariaceae.

 

Økologi

Ofte funnet i baserik til middels rike beitemarker, men er og funnet i skog. I Sunnhordland relativt vanlig på rike beitemarker ofte sammen med mange andre sjeldne beitemarksopp.

 

Funnperiode i Norge: Fra begynnelsen av juli til begynnelsen av desember med tyngdepunkt i september.

 

RødlistekarakterNT – nær truet

 

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

NT – nær truet

VU – sårbar

NT – nær truet

 

 

Utbredelseskart

 

 

Referanser:

Boertman, D. 2012. Camarophyllopsis. . I Knudsen, H. & Vesterholt, J. (red)

Funga Nordica. Agaricoid, boletoid, clavarioid, cyphelloid and gastroid

genera.Nordsvamp – Copenhagen. s 242.