Gulfotvokssopp                               Billedgalleri                  Hjem

(Cuphophyllus flavipes) (Britzelm.) Bon

(Hygrocybe flavipes) (Britzelm.) Arnolds

 

DSC_0168 

 ©Per Fadnes

 

Gulfotvokssopp er en relativt stor grålig til gråbrun vokssopp. Stilken er fibret med tydelig gul farge ved basis. Vokser ofte i små knipper i mose.

 

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Opp til 40mm. Klebrig i fuktig tilstand

Hvelvet til avflatet, traktformet

Gråbrun-grå, hygrofan

Kort til langt nedløpende

Kan være gaffel-greinet. Grå til brungrå ofte med lys egg.

Opp til 50 mm, sylinderformet, tilspisset. Lys grå,   Stilkbasis er farget gul, men kan være utydelig på eldre eksemplar

 Skifervokssopp men denne har ikke gul stilkbasis.

 

Økologi/Indikatorverdi: Gulfotvokssopp er relativt sjelden, men er funnet på en rekke lokaliteter i Sunnhordland. Den indikerer høy naturverdi og vokser ofte sammen med andre sjeldne beitemarksopp.

 

Forekomst i Norge: Fra begynnelsen av august til midten av november med tyngdepunkt i september-oktober.

 

 

Rødlistekarakter: VU - sårbar

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

NT – nær truet

VU – sårbar

Ikke listet

 

 

Utbredelseskart

 

Referanse:

David Boertmann.2010, The genus Hygrocybe, 2nd revised edition. Fungi of

Northern Europe vol. 1 Svampetryk, Danmark.