Gul slimvokssopp                          Billedgalleri           Hjem

(Gloioxanthomyces vitellinus) (Fr.) PLodge, Vizzini, Ercole & Boertm.

(Hygrocybe vitellina) (Fr.) P. Karst.

 

                    ©Per Fadnes

 

Gul slimvokssopp er en liten helt gul vokssopp med nedløpende skiver og forslimet skiveegg. Vokser ofte godt skjult i kratt av bregner el.l.

 

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Liten, opp til 20mm Gul/oransje kan etter hvert bli hvitaktig. Sterk slimet

Halvkuleformet seinere avflatet.

Nedløpende brede.

Farge som hatten

Forslimet skiveegg.

Sporer 7-8µm nesten helt runde.

Tynn opp til 50mm Sylinderformet

Gul tydelig slimet

Falmer som hatten med alderen.

Seig vokssopp men den har lyse skiver og vanligvis annen farge

Limvokssopp mangler forslimet skiveegg samt at den har lange celler i skivene.

 

Økologi/Indikatorverdi: Gul slimvokssopp er en sjelden vokssopp og er bare funnet på de ytterste deler av Vestlandet og har sannsynligvis krav til et mildt klima og sure bergarter.

 

Funnperiode i Norge: Fra midten av juli til midten av november, tyngdepunkt i oktober

 

Rødlistekarakter: VU - Sårbar

 

Andre nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

VU - sårbar

VU - sårbar

Ikke listet

 

 

Utbredelseskart

 

Referanse:

Boertmann, David 2010. The genus Hygrocybe, 2nd revised edition. Fungi of

Northern Europe vol. 1 Svampetryk, Danmark.