Gul småfingersopp                                Billedgalleri          Hjem

(Clavulinopsis corniculata) (Schaeff.:Fr.) Corner

 

DSC_5691

                                                                 ©Per Fadnes

 

Gul småfingersopp er en relativt vanlig køllesopp i beitemarker. Den er den eneste i denne slekten som har forgreinete fruktlegemer og er dermed lett å skille fra de andre i felt. Fargen er gul til gulbrun opp til 7 cm lang og 0,4 cm brei.

 

Økologi

Gul småfingersopp er relativt vanlig i beitemarker og har liten indikatorverdi.

 

Funnperiode i Norge: Fra begynnelsen av august til slutten av oktober med hovedvekt i september oktober.

 

 

RødlistekarakterIkke rødlistet

 

 

Utbredelseskart

 

 

Referanser.

Knudsen, H. & Shiryaev, AG. 2012. Clavulinopsis. I Knudsen, H. &

Vesterholt, J. (red) Funga Nordica.  Agaricoid, boletoid, clavarioid,

cyphelloid and gastroid genera. Nordsvamp – Copenhagen. s. 247