Gul småkøllesopp                                Billedgalleri        Hjem

(Clavulinopsis helvola) (Pers.:Fr.) Corner

 

DSC_1184 H

                                                                 ©Per Fadnes

 

Gul småkøllesopp er en relativt vanlig køllesopp i beitemarker. Det er flere gule arter som kan være vanskelig å skille i felt med unntak av rødgul småkøllesopp som vanligvis er mer oransje på fargen. Fruktlegemet er smalt sylindrisk ofte noe sammenpresset. Det blir opp til 7 cm langt og ca 5mm bredt. Sporene ellipsoide og piggete med en tydelig apiculus.

 

Økologi

Gul småkøllesopp er relativt vanlig i beitemarker og har liten indikatorverdi. Den er blant de beitemarksopp som tolerere en del påvirkning bl.a. av gjødsel.

 

Funnperiode i Norge: Fra midten av august til slutten av oktober.

 

 

RødlistekarakterIkke rødlistet

 

 

Utbredelseskart

 

 

Referanser.

Knudsen, H. & Shiryaev, AG. 2012. Clavulinopsis. I Knudsen, H. &

Vesterholt, J. (red) Funga Nordica.  Agaricoid, boletoid, clavarioid,

cyphelloid and gastroid genera. Nordsvamp – Copenhagen. s. 247