Gul vokssopp                                       Billedgalleri                           Hjem

(Hygrocybe chlorophana) (Fr.: Fr.) Wünche

 

DSC_47 H

                    ©Per Fadnes

 

Gul vokssopp er en stor vakker gul sopp som er en av de vanligste vokssoppene i beitemarker. Den har større toleranse for gjødsling enn de fleste andre vokssopper og kan derfor også bli funnet i områder som er gjødselpåvirket.


Gul vokssopp hører til underslekt Hygrocybe. Denne gruppen kjennetegnes med regulære tramaceller, som betyr at cellene i skivene har en størrelse på 200-1000 µm eller mer. Dette er et godt mikroskopisk kjennetegn som skiller gul vokssopp fra noen andre gule vokssopper, f.eks. skjør vokssopp.

 

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Mellomnstor, gul ofte orange, slimet.

Opp til 70 mm halvkuleformet, hvelvet, kort gjennomskinnelig  stripet fra randen

Tilheftet, buet, breie

Hvit seinere gule (orange)

Blekere enn hatten.

Sporer ovale, 7-9µm lang.

Tykk opp til 80mm, sylindrisk  sammentrykt med lengdefure.

Karakteristisk med sin slimete hatt og vanlige forekomst.

Spiss vokssopp, men den har fibret stilk

Skjør vokssopp, men denne har korte celler i skivene.

 

 

Økologi/Indikatorverdi: Gul vokssopp er en av de vanligste vokssoppene og finnes både på rike og fattige lokaliteter. Den ser ut til å tolerere en del gjødselpåvirkning. Den har ingen indikatorverdi.

 

Funnperiode i Norge: Fra midten av juni til midten av november med tyngdepunkt i september.

 

 

Rødlistekarakter: Ikke rødlistet

 

Utbredelseskart

 

Referanse:

Boertmann, David. 2010, The genus Hygrocybe, 2nd revised edition. Fungi of

Northern Europe vol. 1 Svampetryk, Danmark.