Gyllen vokssopp                                                     Billedgalleri              Hjem

(Hygrocybe aurantiosplendens) R. Haller Aar.

 

DSC_0173

                    ©Per Fadnes

 

Gyllen vokssopp er en middels stor gul til oransje vokssopp med klebrig til tørr hatt og med fint fibret stilk ofte dekket med fint hvitt pudder øverst under hatten.

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Opp til 50mm Orange til orangerød Først kjegleformet til slutt avflatet

Klebrig - slimet

Hygrofan; fargen endres med været (fuktighet)

Smalt tilvokste eller noe utrandet, ofte noe blekere farge enn hatten

 

Opp til 80mm

Sylinder til kølleformet. Gul.

Ofte lengdefibret med hvitt pudder-aktig dryss øverst

Gul vokssopp men denne er mer klar gul og kraftigere slimet.

Spiss vokssopp

Gyllen vokssopp kan lett skilles fra begge disse mikroskopisk

 

 

Økologi/Indikatorverdi: Gyllen vokssopp er ganske sjelden og finnes vanligvis på områder med høy naturverdi ofte på rik grunn gjerne med innslag av kalk. Vokser ofte sammen med mange andre sjeldne beitemarksopp.

 

Funnperiode i Norge: Fra slutten av juli til midten av november med tyngdepunktet i september.

 

 

Rødlistekarakter: NT – nær truet

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

NT – nær truet

EN – sterkt truet

EN – sterkt truet

 

 

Utbredelseskart

 

Referanse:

David Boertmann.2010, The genus Hygrocybe, 2nd revised edition. Fungi of

Northern Europe vol. 1 Svampetryk, Danmark.