Halmgul køllesopp              Billedgalleri  Hjem

(Clavaria flavipes) Pers.: Fr.

 

                                                                              ©Per Fadnes

 

Halmgul køllesopp

Fruktlegemer enkle kølleformete opp til 100mm lange ofte tilspisset i toppen. Vokser ofte enkletvis. Fargen er lys grå til "strågul" ofte med en mer gulig basis og tydelig avgrenset fra resten av fruktlegemet.  SPorer mer eller mindre runde med diameter 6-8µm 

 

Økologi

Vokser i ugjødslete grasmarker, men er og funnet på rik mark i skog.

Den er ganske sjelden, og i hovedsak funnet på Vestlandet

Eneste kjente forekomst i Hordaland er på Nesheim i Sveio.

 

Funnperiode i Norge: Fra midten av september til midten av november med tyngdepunkt i sepember.

 

 

Rødlistekarakter: VU – sårbar

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

NT nær truet

VU – sårbar

Ikke listet

 

 

Utbredelseskart

 

 

Referanser

Knudsen, H. & Shiryaev, AG. Kautmanova, I. 2012. Clavaria. I Knudsen,

          H. & Vesterholt, J. (red) Funga Nordica.  Agaricoid, boletoid, clavarioid,

cyphelloid and gastroid genera. NordsvampCopenhagen. s. 244