Honningvokssopp                           Billedgalleri                   Hjem

(Hygrocybe reidii) Kühner

 

DSC_0170 H

©Per Fadnes

 

Honningvokssopp er en middels stor oransje vokssopp med tørr litt fettet hatt. Den lukter karakteristisk av honning. Vokser ofte flere sammen i knipper.

 

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Opp til 50mm

Oransje, tørr, glatt, ofte matt fettaktig overflate

Hvelvet, blir etter hvert flatere med nedtrykt midtparti.

Kan sprekke opp.

Karakteristisk honninglukt

Bredt tilvokste/kort nedløpende

Fjernstilte gule eller oransje

Smal opp til 50mm

Tørr, matt ofte med silkeglans.

Farge varierer fra gul til oransjegul ofte lysere nederst.

Sylinderformet eller uregelmessig sammentrykt.

Lukten av honning gjør den vanskelig å forveksle med andre vokssopper.

 

Økologi/Indikatorverdi: Honningvokssopp er relativt vanlig. Indikatorverdien synes derfor å være begrenset. Den ser ikke ut til å stille bestemte krav til geologi.

 

Funnperiode i Norge: Fra midten av juli til midten av november med tyngdepunkt i september.

 

 

Rødlistekarakter: Ikke rødlistet

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

Ikke listet

NT - nær truet

Ikke listet

 

 

Utbredelseskart

 

Referanse:

David Boertmann.2010, The genus Hygrocybe, 2nd revised edition. Fungi of

Northern Europe vol. 1 Svampetryk, Danmark.