Hvit engvokssopp                            Billedgalleri                   Hjem

(Hygrocybe berkeleyi) (P.D. Orton) P.D. Orton & Waltling

 

DSC_5951

                                                                                                                                 ©Per Fadnes

Hvit engvokssopp var fram til nylig (2011) regnet som en underart av engvokssopp. Den ligner på denne men har helt hvite farger. Relativt kraftig sopp med nedløpende skiver og tørr hatt.

 

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Opp til 100mm. Hvit, tjukk-kjøttet, tørr overflate. Først hvlevet, seinere avflatet

Langt nedløpende og fjerne, hvite til kremgule

Opp til 100mm, tjukk ofte tilspisset. Hvit, tørr og noe lengdefibret

 

Store eksemplarer av krittvokssopp, men den er ofte klebrig på hatten.

 

Økologi/Indikatorverdi: Hvit engvokssopp er mye mer sjelden enn vanlig engvokssopp. Den foretrekker ofte noe rikere lokaliteter gjerne med innslag av kalk.

 

Funnperiode i Norge: Fra slutten av august til slutten av oktober med tyngdepunkt i september – oktober.

 

Rødlistekarakter: Ikke rødlistet

 

Utbredelseskart

 

Referanse:

David Boertmann.2010, The genus Hygrocybe, 2nd revised edition. Fungi of

Northern Europe vol. 1 Svampetryk, Danmark.