Hvit småfingersopp                        Billedgalleri         Hjem

(Ramariopsis kunzei) (Fr.) Corner

 

DSC_2926.JPG

                                                                                                                                  ©Per Fadnes

 

Hvit småfingersopp er svært variabel både i størrelse og forgreining. Den vokser i tette tuer og kan anta ganske store størrelser, gjerne med en bredde på opptil 20cm. Den har klare hvite farger men kan med alderen gulne særlig i spissene. De enkelte fruktlegemene er opptil 5 cm store og 1 cm breie.

Sporer nesten runde, ca. 5 x 4 µm.

 

Økologi

Hvit småfingersopp vokser ofte i ugjødslete beitemarker gjerne på kalkrik men og i løvskog. I Sunnhordland er den stort sett funnet i gamle kalkrike beitemarker, parker og et sted i Bømlo i et tett kratt av einstape (Pteridium aquilinum). Soppen vokser ofte på lokaliteter med mange andre sjeldne beitemarksopp og er sannsynligvis en god indikator for verdifulle naturbeitemarker.

 

Funnperiode i Norge: Fra slutten av juli til slutten av november med tyngdepunkt i september

 

 

Rødlistekarakter: NT - nær truet

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

Ikke listet

Ikke listet

Ikke listet

 

 

Utbredelseskart

 

 

Knudsen, H. & Shiryaev, AG.  2012. Ramariopsis. I Knudsen,

          H. & Vesterholt, J. (red) Funga Nordica.  Agaricoid, boletoid, clavarioid,

cyphelloid and gastroid genera. Nordsvamp – Copenhagen. s. 249